Borca batık şirketlere tanınan kolaylıkların süresi uzatıldı

AA

Ticaret Bakanlığı, işletlemerin ayakta kalması için başlattığı uygulamada süre uzatımına gitti.

Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2025’e kadar uzatıldı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2024’e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

Bir tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamdaki giderler ve amortismanlar dikkate alınmayacak

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2025’e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir